Afstand doen is soms het beste voor het dier.

Met Stichting Alpaca Rescue Nederland zetten wij ons in voor een beter leven voor verwaarloosde, mishandelde, zieke, on-sociale en agressieve alpaca’s. Daarnaast nemen wij alpaca’s op die door omstandigheden weg moeten.
Wij nemen de hengst, ruin of merrie over met alle bijbehorende kosten en integreren de alpaca in één van onze kuddes. Wij streven er naar alle alpaca’s weer gezond en sociaal te maken. Wanneer dit zo ver is en we de alpaca  kennen gaan wij op zoek naar een nieuw huis. Potentiële nieuwe adressen bezoeken wij altijd vooraf om fijne leefomstandigheden zoveel mogelijk te garanderen. Vaak verhuizen  de alpaca’s samen met bij ons vandaan één of meerdere maatjes waar zij het goed mee kunnen vinden. Op de achtergrond blijven wij altijd betrokken bij de dieren die we uit plaatsen. We trainen de nieuwe eigenaren in de basiskennis en vaardigheden over alpaca’s, en fungeren als vraagbaak. Wanneer het onverhoopt mis zou gaan op een nieuw adres komen de dieren weer bij ons terug. Op die manier proberen we te voorkomen dat ze eindeloos van adres naar adres gaan of in de handel richting het buitenland verdwijnen.

Afstand doen hoe gaat het?

Afstand doen van je alpaca(s) aan Stichting Alpaca Rescue NEderland gaat als volgt.

Stap 1: Aanmelden
Meld je dier(en) per mail aan. Wees zo volledig mogelijk in je omschrijvingen. Zowel over de dieren als over de reden van afstand doen. Wat mankeren ze, wat hebben ze nodig, wat weet je over ze. Zijn ze sociaal, dominant, makkelijk etc.

Stap 2: Afstandsverklaring
Wanneer wij ruimte hebben om de dieren op te nemen krijg je een afstandsverklaring per dier wat je wil afstaan, waarmee je de dieren en het eigendom overdraagt aan de stichting. Je doet ‘om niet’ afstand van de dieren. Stichting Alpaca Rescue Nederland neemt alle kosten van huisvesting, eten, dierenarts en training over.

Stap 3: Datum van ophalen of brengen
We spreken in onderling overleg een datum af waarop je de dieren komt brengen of waarop wij ze ophalen. Meestal kan dit op zeer korte termijn.

Doe een donatie!
We vragen jou als oude eigenaar om een donatie te doen. Dit kan in bijvoorbeeld in de vorm van (alpaca geschikt) hooi, voer, halsterlijn en halster of een financiële bijdrage. De hoogte van de donatie laten we vrij. Stichting Alpaca Rescue Nederland kan haar werk uitoefenen, mede door giften en donaties.
Verder vragen we je als oude eigenaren actief kennis over de stichting, het werk, donatie mogelijkheden etc uit te dragen. Zo zorgen we samen voor het (financiële) voortbestaan van de stichting.