Gereserveerd

Emma (2019) en Yentle (2020) zijn gezonde dames en goede vriendinnen. Emma is een zelfbewuste dame die graag kletst. Ze reageert wanneer ze je herkent of met voer komt. Ze is onderzoekend en op de voorgrond aanwezig. Waarschijnlijk drachtig van Lukas. Yentle is minder op de voorgrond maar wanneer er iets gebeurt staat ze met haar neus vooraan. Yentle zet Emma vaak aan tot spelen en bokkesprongen. Beide dames zijn halstermak, trailermak, eten uit de hand, kennen diverse commando’s en lopen makkelijk mee aan de lijn.
Vraagprijs voor beide dames is: €3250,- Emma en Yentle mogen aangeschaft worden als aanvulling op een bestaande kudde of samen met een derde merrie.

Waarom zijn ze in de rescue?
Emma: haar eigenaren gingen emigreren. Het nieuwe thuis wat geregeld was ging op het laatste moment niet door.
Yentle: wegens inkrimping van de kudde bij ons gekomen.