De actie: ‘Hooi voor de alpaca’s’

Vanwege de aanhoudende droogte verdort het gras. Daarom voeren we alle alpaca’s bij met veel vers hooi. Hooi dat verfijnd is – dus niet te grof. Met een laag suikergehalte en gezonde kruiden erdoor. De dieren eten nu gemiddeld 2 balen extra per dag. Gelukkig is dat hooi beschikbaar.

De verschillende alpaca-kuddes kunnen hier op ruim 5 hectare grasland grazen en spelen. We hebben het land onderverdeeld in een aantal weides. Ze hebben immers veel ruimte nodig, maar willen soms ook lekker uitrusten. Verder is uitgebalanceerde voeding enorm belangrijk: gras, hooi, water en speciale alpaca-brokjes vormen de basis voor een vitaal leven. Wanneer één onderdeel wegvalt of tijdelijk minder aanwezig is, moet het met een ander onderdeel worden aangevuld. Vanwege de huidige hoge hooiconsumptie is extra (financiële) hulp hard nodig!

Over de stichting

Stichting Alpaca Rescue Nederland zet zich in voor de opvang van verwaarloosde, zieke en mishandelde alpaca’s. Met een team gemotiveerde vrijwilligers worden de dieren op individuele behoefte verzorgd. Het doel van de stichting is: deze rescue-alpaca’s laten aansterken en resocialiseren. De dieren leren allemaal lopen aan een halster, zonder stress in een trailer reizen, stilstaan voor de controle van gebit, gewicht, nagels knippen, kuif en staart bijwerken. Ze maken kennis met verschillende typen voedsel en hebben omgang en interactie met soortgenoten, honden, katten, pluimvee en mensen.

Het uiteindelijke doel is het herplaatsen van groepjes gezonde, sociale alpaca’s. Hierbij kijken we naar de leefbehoeften van de dieren. Nieuwe eigenaren krijgen training en begeleiding, zodat zij met voldoende kennis en kunde voor de dieren kunnen zorgen.

Grootste kostenpost: hooi, alpaca-brokken, medicatie en onderhoud van de weides

Om de alpaca’s goed te huisvesten moeten de weides op orde zijn. Gras, bemesting, omheining, palen en gaas hebben allemaal regelmatig onderhoud nodig. Zieke dieren krijgen intensieve begeleiding en medische zorg van de dierenarts en medicatie. Daarnaast eten alle alpaca’s elke dag de juiste hoeveelheden speciale alpaca-brokken en hooi. Samen vormen deze kosten de grootste uitgaven van de stichting.

Zoektocht naar structurele oplossing

Nu we in Zeeland weer met een droge zomer te kampen hebben, is de stichting op zoek naar een structurele oplossing om de beschikbare weidegrond begraasbaar te houden. We onderzoeken of we op één of beide percelen een bron kunnen slaan. Wat zou het fantastisch zijn om zo zoet grondwater te vinden waarmee we de weides kunnen beregenen. Een goede beregeningsinstallatie is dus ook nodig.

Ben jij iemand – of ken jij iemand – die hiermee wil helpen? Wie wil kennis, kunde en materiaal doneren? Wij komen graag met jou in contact!

www.alpacarescuenederland.nl

alpacarescuenederland@gmail.com