Visie:

Als Stichting Alpaca Rescue Nederland zijn we van mening dat alle alpaca’s recht hebben op goede zorg, huisvesting, een ruim weiland en gezelschap van meerdere soortgenoten.

Missie:

Voor verwaarloosde en mishandelde alpaca’s uit Nederland en België bieden wij crisisopvang en regelen wij: passende zorg, socialisatie en training. Uiteindelijk zoeken we een passende leefomgeving waar ze wel tot hun recht komen.

Omdat zo’n organisatie nog niet in Nederland bestaat, en de behoefte eraan toeneemt, zijn wij met deze opvang begonnen. Als Stichting Alpaca Rescue Nederland zullen wij bijdragen aan de verbeterde relatie tussen mens en alpaca. We verspreiden kennis en creëren bewustwording van wat voor alpaca’s en hun leefomstandigheden nodig is.

Doelstelling

Met workshops, trainingen, rondleidingen en de fysieke opvang van alpaca’s in nood, zullen wij deze bewustwording creëren. Verwaarloosde en mishandelde alpaca’s bieden we een kans op een goed thuis.

Situatie bij oprichting

Stichting Alpaca Rescue Nederland is op 15 december 2020 opgericht. We staan aan het begin van haar bestaan. Er zijn 13 alpaca’s in de opvang. We konden één alpaca herplaatsen. Ook bemiddelden we tussen verschillende eigenaren waarvan een deel van de kuddes was overleden – waardoor onderlinge herplaatsing tot stand kwam.

Situatie halverwege het oprichtingsjaar

De ontwikkelingen gaan snel. Nog voor de zomer van het eerste stichtingsjaar hebben we zo’n 25 alpaca’s in de opvang, konden we inmiddels weer twee alpaca’s herplaatsen en zijn er drie alpaca’s gereserveerd.

Activiteiten van de organisatie

We hopen dat de alpaca’s Zara en Zora zo aansterken en opknappen, dat zij met één of twee andere alpaca’s eind 2021 naar een kleinschalige hobbyhouder kunnen. Ook zullen we verschillende jonge mannelijke alpaca’s opnemen die we trainen en socialiseren, voordat we hen – samen met andere mannelijke alpaca’s – herplaatsen.

We proberen met de opvang en onze verschillende basiskuddes de doorstroom van geresocialiseerde en weer vitale alpaca’s te waarborgen.

Financiën

Met allerlei activiteiten, workshops en trainingen zal de stichting voorzien in onderhoud en kosten van alpaca’s die zij opvangt. De opbrengsten worden geheel besteed aan welzijn, huisvesting en (medische) zorg voor de dieren.

Daarnaast ontvangt de stichting giften en gaven van dierenliefhebbers; de ‘Vrienden van Alpaca Rescue Nederland’. De stichting ontvangt geen overheidssubsidie.

Donaties worden uitsluitend besteed aan onze twee doelstellingen: het opvangen en verzorgen van verwaarloosde alpaca’s, en het actief uitdragen en delen van kennis en ervaring over de verzorging en het houden van alpaca’s.

Het vermogen dat de stichting eventueel opbouwt, zal als buffer dienen om ernstige gevallen te kunnen opvangen en die perioden te overbruggen waarin mogelijk minder financiële armslag is.

Downloads

integriteitscode

meldpunt integriteit

klokkenluidersregeling

functieprofiel vertrouwenspersoon