Over Stichting Alpaca Rescue Nederland

Beleidsplan Stichting Alpaca Rescue Nederland 2021

Inleiding

Als Stichting Alpaca Rescue Nederland hebben we de volgende doelen:

  1. opvang, verzorging en resocialisatie van alpaca’s
  2. actief uitdragen van kennis en ervaring over het houden van alpaca’s

Verzorging: met Alpaca Rescue Nederland kunnen we zo’n 40 alpaca’s tegelijkertijd opvangen. Als we een alpaca opnemen, doet de eigenaar afstand van het dier en nemen we als stichting de volledige zorg over.

Kennisoverdracht: als Stichting Alpaca Rescue Nederland willen we een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van kennis van – en de band tussen – mens, dier en natuur. We gaan met respect om met dier, natuur en milieu. Deze kennis en ervaring stellen we aan zoveel mogelijk geïnteresseerden ter beschikking. We organiseren verschillende activiteiten, trainingen en workshops. Ook delen we informatie via websites en social media.

alpaca verzorging

Organisatie

Naam: Stichting Alpaca Rescue Nederland
Prelaatweg 69
4363 ND Aagtekerke

KvK nummer : 81189583
RSIN nummer: 8619.77.932

Telefoon. : 0118 583 999

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur:

Voorzitter: Mara Houmes-Vlaander
Beherend vennoot VOF Aan de Waterspiegel

Secretaris: Eva Coppoolse
Manager Suitable Haarlem

Penningmeester: Heleen Bommeljé
Administratief medewerker VOF Aan de Waterspiegel

De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden.

Stichting Alpaca Rescue Nederland is door het CBF beoordeeld als Erkend Goed Doel

Stichting Alpaca Rescue Nederland is door het CBF beoordeeld als Erkend Goed Doel. Het CBF onderzoekt onder andere of de missie van de organisatie is vertaald in activiteiten die daarbij passen, hoe deze activiteiten worden gefinancierd en welke maatregelen de organisatie neemt om belangenverstrengeling te voorkomen.

Alleen goede doelen die aan deze strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Stichting Alpaca Rescue Nederland daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.

ANBI-status voor Stichting Alpaca Rescue Nederland

Stichting Alpaca Rescue Nederland is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alpaca Rescue Nederland staat ingeschreven onder haar volledige naam: Stichting Alpaca Rescue Nederland. 

Door deze ANBI-status kunnen donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. Voor ons betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor jullie bijdragen voor 100% bij ons en de dieren terechtkomen.