Hands on vrijwilliger bij de alpaca’s

Kom een dagdeel helpen met:

  • verzorging
  • wandelen
  • stallen uitmesten
  • weides schoon houden
  • voorkomende onderhoudswerkzaamheden

Dagdeel en interval in overleg. Buitenwerk, fysiek, bij de alpaca’s.

Waaruit bestaan de werkzaamheden ongeveer per dag?

Veel Rescue alpaca’s hebben fysieke zorg nodig waarbij jij assisteert zoals: wondverzorging, huidverzorging, schurft behandelingen, nagels knippen, bijvoeren. Je leert basisvaardigheden en wellicht kun je op termijn zelfstandig dingen uitvoeren.

We werken vrijwel dagelijks aan resocialisatie zoals halstertraining, verkeersmak maken, trailer mak maken, zeker voelen in vreemde omgevingen, aanleren van commando’s. Je helpt bij het begeleiden van de Rescue alpaca’s in hun process. We wandelen en spelen veel om ze aan diverse situaties te laten wennen.

Hygiëne in de weide en stallen is uiterst belangrijk. Daarbij hoort dagelijks: poep scheppen in de stallen, voer en drinkbakken schoonmaken en stallen voorzien van vers vlas. Twee keer per dag de weides schoonmaken, ’s ochtends en eind van de dag. Deze werkzaamheden zijn vaak temidden van de alpaca’s en voer je al snel zelfstandig uit. Hierbij hoort ook de je omringende alpaca’s vertroetelen met een klein brokje, een aai of een vriendelijk woord.

Periodiek worden alle stallen, wanden, materialen gesopt en ontsmet. Dit gebeurt vaak met meerdere mensen tegelijk. Gezellig, noodzakelijk en na afloop ruikt alles heerlijk fris!

Iedere maand krijgen de alpaca’s vitaminen, soms oraal, soms per injectie. Je helpt bij het wegen van de alpaca’s, gereed maken van de supplementen en assisteert bij het toedienen.

Ons meest ideale beeld:

Je kan op een vaste ochtend in de week, maandag t/m vrijdag, 5 uur aaneengesloten.
Je werkt samen met een andere vrijwilliger, dat mag ook je man, vrouw, een vriendin of buurman zijn. Gezellig!
Je gaat respectvol met de dieren en anderen om.
Je bent fysiek in staat zware kruiwagens mest te verrijden, lang te staan en te lopen.
Volg instructies goed op, zeker wanneer het de dieren betreft. Ben je bewust van het feit dat deze dieren veel hebben meegemaakt, verwaarlozing, mishandeling en vaak ziek zijn. Dit kan ze onvoorspelbaar maken. Met alles wat je doet draag je bij aan het herstel van vertrouwen van de alpaca’s in de mens.
Je beschikt over laarzen, regenkleding, kleding die vies mag worden.

Alle hulp is welkom, een interval van eens in de twee of 3 weken is ook mogelijk. Het is voor zowel jezelf als de dieren als ons fijn wanneer het wel structureel is.

Fundraiser vrijwilliger

Grotere intervallen, deelnemen aan organisatie van speciale dagen en evenementen waar je enthousiast van word. Veel kan vanuit huis voorbereid worden. WhatsApp is het communicatie kanaal.

Regelmatig organiseren we bijzondere evenementjes en activiteiten om fondsen te werven voor de stichting. Dit is nodig om de hoge kosten van de verzorging en onderhoud te bekostigen. Voor deze activiteiten zoeken we creatieve breinen, knutselaars en mensen die het leuk vinden om bij speciale dagen te helpen.
Langzaam ontstaat er een club zeer betrokken en gemotiveerde mensen die mee denken, mee- organiseren en meehelpen op de activiteiten dagen.

Samen voor de Rescue Alpaca’s!

Om de activiteiten voor te bereiden is er vaak een werkoverleg, waarop de plannen worden gesmeed, taken verdeeld en indien nodig werkgroepen worden geformeerd. Veel voorbereiding vindt daarna op afstand plaats. Op de dag voor de activiteiten komt alles samen tot een mooi geheel.

Ons meest ideale beeld:
Je bent een echt mensen mens. Je hebt veel contacten en bent bereid de rescue op alle mogelijke manieren onder de aandacht te brengen. Je wil een ambassadeur voor de stichting zijn.
Creatief, enthusiast, respectvol naar mens en dier.
Beschikbaar om op locatie te komen voor het overleg, indien dit niet lukt proberen we het via Whatsapp beeldbellen, dan ben je er toch bij. Bereidheid om op de dag van het georganiseerde evenement op locatie te helpen.

Het is voor het hele fundraisers team fijn wanneer je een betrokken persoon bent en je hulp structureel is. Dat betekent niet dat we je op ieder evenement verwachten maar wel met regelmaat. Daarnaast is het ook super leuk om samen iets te organiseren en tot een success te maken!

Meld je aan, we maken graag kennis met je!

aanmelden kan per mail via: alpacarescuenederland@gmail.com