Hands on vrijwilliger bij de alpaca’s

Kom een dagdeel per week helpen met:

  • verzorging
  • wandelen
  • stallen uitmesten
  • weides schoon houden
  • voorkomende onderhoudswerkzaamheden

Dagdeel in overleg. Buitenwerk, fysiek, zwaar, bij de alpaca’s.

Waaruit bestaan de werkzaamheden ongeveer per dag?

Veel Rescue alpaca’s hebben fysieke zorg nodig waarbij jij assisteert zoals: wondverzorging, huidverzorging, schurft behandeling, nagels knippen, bijvoeren. Je leert basisvaardigheden en wellicht kun je op termijn zelfstandig dingen uitvoeren.

We werken vrijwel dagelijks aan resocialisatie zoals haltertraining, verkeersmak maken, trailer mak maken, zeker voelen in vreemde omgevingen, aanleren van commando’s. Je helpt bij het begeleiden van de Rescue alpaca’s in hun process. We wandelen en spelen veel om ze aan diverse situaties te laten wennen.

Hygiëne in de weide en stallen is uiterst belangrijk. Daarbij hoort dagelijks: poep scheppen in de stallen, voer en drinkbakken schoonmaken en stallen voorzien van vers vlas. Twee keer per dag de weides schoonmaken, ’s ochtends en eind van de dag. Deze werkzaamheden zijn vaak temidden van de alpaca’s en voer je al snel zelfstandig uit. Hierbij hoort ook de je omringende alpaca’s vertroetelen met een klein brokje, een aai of een vriendelijk woord.

Iedere maand krijgen de alpaca’s vitaminen, soms oraal, soms per injectie. Je helpt bij het wegen van de alpaca’s, gereed maken van de supplementen en assisteert bij het toedienen.

Twee keer per maand onderzoeken we mestmonsters van alle aanwezige alpaca’s. Hierbij is er ter voorbereiding een dag poep opvangen en de volgende dag mestmonsters prepareren. Het beoordelen van de monsters wordt door deskundige medewerkers of opgeleide vrijwilligers gedaan.

Periodiek worden alle stallen, wanden, materialen gesopt en ontsmet. Dit gebeurt vaak met meerdere mensen tegelijk. Gezellig, noodzakelijk en na afloop ruikt alles heerlijk fris!

Ons meest ideale beeld:

Je kan op een vaste ochtend in de week, maandag t/m vrijdag, 4 uur aaneengesloten.
Je kan goed zelfstandig werken en hebt niet per sé gezelschap nodig.
Je werkt goed samen met andere vrijwilligers.

Je gaat respectvol met de dieren en anderen om.
Je bent fysiek in staat zware kruiwagens mest te verrijden, lang te staan en te lopen.
Volg instructies goed op, zeker wanneer het de dieren betreft. Ben je bewust van het feit dat deze dieren veel hebben meegemaakt, verwaarlozing, mishandeling en vaak ziek zijn. Dit kan ze onvoorspelbaar maken. Met alles wat je doet draag je bij aan het herstel van vertrouwen van de alpaca’s in de mens.
Je beschikt over laarzen, regenkleding, kleding die vies mag worden.

Alle hulp is welkom, echter wel structureel.
Het is ook mogelijk om twee keer in de maand te komen voor poep opvangen of mestonderzoek. Poep opvangen is fysiek minder zwaar maar gaat ook door bij weer en wind. Wanneer je vrijwilliger wordt om poep te vangen verwachten we wel dat je alle alpaca’s kent en herkent. om dit te leren kun je ons smoelenboek uit je hoofd leren.

Fundraiser vrijwilliger

Grotere intervallen, deelnemen aan organisatie van speciale dagen en evenementen waar je enthousiast van word. Veel kan vanuit huis voorbereid worden. WhatsApp is het communicatie kanaal.

Regelmatig organiseren we bijzondere evenementjes en activiteiten om fondsen te werven voor de stichting. Dit is nodig om de hoge kosten van de verzorging en onderhoud te bekostigen. Voor deze activiteiten zoeken we creatieve breinen, knutselaars en mensen die het leuk vinden om bij speciale dagen te helpen.
Langzaam ontstaat er een club zeer betrokken en gemotiveerde mensen die mee denken, mee- organiseren en meehelpen op de activiteiten dagen.

Samen voor de Rescue Alpaca’s!

Om de activiteiten voor te bereiden is er vaak een werkoverleg, waarop de plannen worden gesmeed, taken verdeeld en indien nodig werkgroepen worden geformeerd. Veel voorbereiding vindt daarna op afstand plaats. Op de dag voor de activiteiten komt alles samen tot een mooi geheel.

Ons meest ideale beeld:
Je bent een echt mensen mens. Je hebt veel contacten en bent bereid de rescue op alle mogelijke manieren onder de aandacht te brengen. Je wil een ambassadeur voor de stichting zijn.
Creatief, enthusiast, respectvol naar mens en dier.
Beschikbaar om op locatie te komen voor het overleg, indien dit niet lukt proberen we het via Whatsapp beeldbellen, dan ben je er toch bij. Bereidheid om op de dag van het georganiseerde evenement op locatie te helpen.

Het is voor het hele fundraisers team fijn wanneer je een betrokken persoon bent en je hulp structureel is. Dat betekent niet dat we je op ieder evenement verwachten maar wel met regelmaat. Daarnaast is het ook super leuk om samen iets te organiseren en tot een success te maken!

Vrijwillig maar niet vrijblijvend:

Samen met een team van enthousiaste vrijwilligers maken we de Rescue mogelijk. We maken heldere afspraken over je inzetbaarheid en je commitment en dan rekenen wij en de alpaca’s op je. Bij het regelmatig niet nakomen van de gemaakte afspraken zeggen we de samenwerking op.

Meld je aan, we maken graag kennis met je!

aanmelden kan per mail via: alpacarescuenederland@gmail.com